Категория Кайсия

leaf illustration

Отглеждане на кайсии

кайсия

В миналото кайсията е отглеждана главно в лозята и дворовете. От единични или групово засадени дървета в редица землища край [...]