април 24, 2013
leaf illustration

Обработка на почвата!

Обработката бива дълбока и плитка. С дълбоката се цели да се подобрят физическите свойства на почвата на дълбочина 20-30см. Осигурява се по добро проникване на въздуха и водатав почвата и по правилно разлагане на органичното вещество.При тези условия корените проникват по дълбоко и по пълноценно използват влагата, натрупана в по долните слоеве. С обработката се заравят торовете и остатъците от предишн ата рекота и се унищожават плевелите.
С плитката обработка се цели да се унищожават поникналите плевели след дълбоката обработка, да се наситни и разрохка почвата и да се изравни повъхността й.

оран

Основната обработка на почвата за пролетните култури най-често се състои от дълбока оран на стърнището през лятото и допълнителни плитки обработки за унищожаване на плевелите и самосевките. Ако след окопни отново се засяват пролетни култури, след прибирането им (септ. – окт.)  се извършва оран на 20-22 см. През пролетта се култивира 1-2 пъти с едновременно брануване,  а ако има многогодишни плевели – предсеитбена оран на 16-18 см. с брануване след което се сее и валира.

 

Плитката обработка

се извършва през есента, пролетта и през вегетацията на растенията. През есента, ако на другата година ще се засяват пролетни култури, с плитките обработки се унищожават поникналите плевели. Едновременно с това се постига и разбиване на буците и заравняване на повърхността. Когато площта ще се сее още през същата есен, почвата се фрезова, за да се осигури еднаква дълбочина на засяване.

През пролетта се извършват няколко плитки обработки (6-10см) за унищожаване на поникналите плевели, заравяне на азотните торове, разрохкване на горния почвен пласт и осигуряване на подходящо легло за семената.

Когато ще се засяват втори култури, веднага след прибиране на първата се извършва плитка обработка (12-15 см) за унищожаване на плевелите. След което се заравнява с дискова брана.

Валиране

ВалиранеСлед, а понякога и преди сеитбата, площта се валира. С валирането се осигуряват известно уплътняване на най горния слой  и заравяне на семената, останали на повърхността. Така се осигурява по добър контакт на семената с почвата и по добро използване на влагата, която идва по капилярен път от по-долните слоеве. При леки и рохкави почви се валира и преди сеитбата, за да се осигури еднаква дълбочина на засяване на семената.

Окопните култури и трайните насаждения през вегетацията се обработват плитко в междуредията за унищожаване на плевелите и за разрохкване на горния почвен пласт.

Тези обработки се разглеждат по-подробно в статиите за агротехниката на самите култури

Обработка на почвата!
3 votes, 4.00 avg. rating (87% score)