април 28, 2013
leaf illustration

Азотни торове

Амониев сулфат

Амониева селитра(NH4)2SOСъдържа 21%N. Лесно разтворим е във вода и е слабо хигроскопичен. Той е прозрачно бял или сив, сивкав, жълт или зеленикав в зависимост от примесите. Когато е сух се сипе добре и лесно се разпръсква при торене. При съхраняване на големи купчини и при овлажняване се уплътнява силно. В почвата лесно се разтваря и се проявява като физиологично кисел тор. При ежегодно торене особено при кисели почви може да причини по нататъшното им вкиселяване. П0подходящ е за почви с неутрална или слабо алкална реакция или се употребява заедно с трудно разтворими фосфорни торове. Използува се главно за предсеитбено торене.

Натриева селитра

NaNO3 съдържа 15-16% N. Тя е безцветна сол с прозрачни или жълтеникави кристали, ако съдържа примеси, водоразтворима е и силно хигроскопична. При висока влажност прекристализира и се сбива силно, а при поемане на влага омеква и се превръща в кашовидна маса. Тя е физиологично алкален тор. При едностранчиво торене може да се влоши структурата на почвата, тъй като натрият измества калция от почвення поглъщателен комплекс. При поливни условия се измива лесно. Подходяща е за подхранване.

Амониева селитра

NH4NO3 или амониев нитрат съдържа 33– 34% N, нo равно в нитратна и амониева форма. Тя е бяла или бледожълта. Поради силната си хигроскопичност силно се уплътнява при съхраняване. Гранулирането намалява до известна степен хигроскопицността и често се налага преди торенето да се наситнява. Трябва да се съхранява във влагонепропускливи опаковки и сухи помещения при температура, по-ниска от 30°С. При неутрална и слабо алкална реакция амониевата селитра действа като физиологично слабо кисел тор, тъй като растенията по-бързо усвояват амониевия азот, а при алкална и кисела реакция – като физиологично алкален, защото там растенията усвояват пo-бързо нитратния азот. Тези свойства характеризират амониевата селитра като бързо действуващ азотен тор, подходящ за торене на всичкн култури и за всички почвени типове. Използува се за предсеитбено торене н за подхранване.

Сихтетичният карбамид

съдържа 46% N в амидна форма. Той е бял или жълт. Лесно се разтваря във вода и е силно хигроскопичен, пораци което се гранулира. Карбамидът се смята за физиологично неутрален тор. Синтетичният карбамид е подходящ за торене на всички култури и при всички почви.

Азотни торове
3 votes, 5.00 avg. rating (96% score)